Medezeggenschapsraad


De Wet medezeggenschap in het onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen raad. Er hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR.

GMR

Er  zit één MR-lid in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) - dit is de overkoepelende MR van de Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum. De GMR leden zijn ook aanwezig bij de MR vergaderingen.

MR

De MR adviseert en/of verleent haar instemming over beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Bij deze nodigt de MR je van harte uit om een keer een vergadering bij te wonen of agendapunten aan te dragen. Mocht je nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via E-mail: mr@elckerlycschool.nl 

Notulen en agenda MR

De notulen en agenda van de vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van o.b.s. Elckerlyc en op te vragen via mr@elckerlycschool.nl

Leden MR Ouders:

Olga Kalmykova (ouder uit groep 4 en 6)
Nicolette Noordanus (ouder uit groep 5)

Leerkrachten: 

Femke Weiss
Joke Heijstee

Samenwerkende partijen